Maria Kolesnikova

Maryia Kalesnikava / Euroradio files
Kalesnikava tore up her passport disrupting KGB's plan to force her into exile in Ukraine...
Like
73